VPS#1

Bắt đầu từ
199,000 ₫/mo

1 Core CPU
1024 MB RAM
20 GB SSD Storage
Unlimited Bandwidth
Linux OS

VPS#2

Bắt đầu từ
289,000 ₫/mo

1 Core CPU
2048 MB RAM
30 GB SSD Storage
Unlimited Bandwidth
Linux OS

VPS#3

522,000 ₫/mo

2 Core CPU
4096 MB RAM
45 GB SSD Storage
Unlimited Bandwidth
Linux OS